Program för år 2022

Styrelsemöten 2022                      

Jan

feb

mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

11

1

1

5

3

7

0

2

6

4

1

6

Arbetskvällar 2022                      

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

18

8

8

12

10

14

0

9

13

11

8

13

 

 

Uppdaterad 2022-02-04