Aktuellt 


Nästa arrangemang :

Grillparty i Björneborg

lördagen den  11 augusti kl. 19

mer info kommer!

Välkomna!


2018-02-27 Bygdegårdsföreningen Björneborg i Stora Mellösa har hållit årsmöte och summerat det gångna årets verksamhet.

 Föreningen har under 2017 anordnat bland annat en välbesökt påskfest och en oktoberfest. Även ett grillparty och musikunderhållning har arrangerats. De egna aktiviteterna har utöver ovanstående varit ett antal ideella arbetsträffar samt 11 styrelsemöten.

Bygdegården har varit uthyrd vid 62 tillfällen under året till olika aktiviteter. Medlemmarna har lagt ner mer än 200 timmar i ideellt arbete. Styrelsen har under året ordnat 17 arbetskvällar för reparation och underhåll av byggnaden med bland annat målning och reparation av fönster, reparation av inventarier och trädgårdsskötsel

Till styrelsen omvaldes ordförande Kjell-Ove Andreassen, vice ordförande Bengt-Olov Karlsson, kassör Per-Anders Carlsson, sekreterare Anders Åkerling samt övriga ledamöter Margareta Spångberg, Karin Karlsson, Gunnbrith Åkerling, Ronnie Björnram, Magnus Fellerfeldt Eklund, Tommy Karlsson och K-G Forsberg.

I Festkommittén ingår Bengt-Olov Karlsson sammankallande, Britt Karlsson, Tommy Karlsson och Leif Sundh. 

Fastighetsunderhållskommittén består av följande personer: K-G Forsberg sammankallande, Ronnie Björnram,  Dan Englund, Lars Carlsson.Uppdaterad 23 april, 2018