Styrelsen

Ordförande Kjell-Ove Andreassen, tel. 070 576 5250,  kjellove.andreassen(a)gmail.com

V. ordförande, Bengt-Olov Karlsson, tel. 019-44 60 48, ola.hjholm(a)gmail.com

Sekreterare, Anders Åkerling, tel. 073 039 5418,
anders.akerling(a)telia.com

V. sekreterare, K-G Forsberg, tel. 019-44 56 28,
karl-gustav.forsberg(a)outlook.com

Kassör, Per-Anders Carlsson , tel. 019-44 70 69,
pacarlsson60(a)gmail.com

V. kassör, Karin Karlsson, tel. 019- 44 62 69,
karin.hj.holm(a)gmail.com

Ledamot, Margareta Spångberg, tel. 070 255 4626,
 iemspangberg(a)gmail.com

Ledamot, Tommy Karlsson, tel. 019- 44 53 27,
maud-karlsson(a)hotmail.com

Ledamot, Gunnbrith Åkerling, tel. 019-,
gunnbrith.akerling(a)outlook.com

Ledamot, Magnus Fellerfeldt Eklund, tel 019- 44 54 01,
cajsaomagnus(a)live.se

E-post: info(a)bjorneborg-bgf.se

Byt (a) mot det riktiga tecknet, det här är för att försvåra för spammarna.

 

Uppdaterad 04 februari, 2022